Trykk    for høre talen

Søndag 28. januar er det ikke gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet, men sammen med flere av byens menigheter markerer vi Bibeldagen 2018, med fellesgudstjeneste i Pinsekirken Salen. Stein Mydske fra Bibelselskapet er dagens taler. Søndagsskole og kirkekaffe.

Hør prekenen fra søndag 15 oktober. Trykk her  

Aktuelt

Gudstjeneste
søndag 27.05.2018
kl. 11:00
Søndagsskole
søndag 27.05.2018
kl. 11:00
Misjonsforening
mandag 28.05.2018
kl. 19:00
Bønnemøte
tirsdag 29.05.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 30.05.2018
kl. 08:00
Bapteens
fredag 01.06.2018
kl. 20:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Vi er på Facebook: