Fra venstre: Leder av menighetsrådet Øyunn L. Gustavsen, pastor Atle H. Eidem, organist Morten Olaussen og styreleder i Sparebankstiftelsen Halden Kjell Hagen. (Foto: Stein Johnsen)

I april fikk Halden Baptistmenighet Tabernaklet nytt orgel i kirkebygget i Ole Dahls gt. 1. Støtte fra Sparebankstiftelsen Halden sammen med egne midler gjorde det mulig for menigheten å investere i et nytt instrument. Orgelet ble innviet på Høsttakkegudstjenesten 3. september med fyldig orgelbrus og besøk fra Sparebankstiftelsen Halden.

Målet med det nye orgelet er at det skal bidra ytterligere til å forsterke menighetens musikalske krefter. Orgelet vil bli et viktig instrument i gudstjenester, vielser, konfirmasjoner og musikkvelder i årene som kommer. På sikt vil det sannsynligvis også bli aktuelt å ha begravelser her.

– Vi en musikkelskende menighet som ønsker å invitere byens befolkning til gudstjenester og møter med et bredt spekter av musikkgenre. Her vil orgelet stå sentralt, sier Atle Eidem som er menighetens pastor. 

– Vi er svært takknemlige for støtten fra Sparebankstiftelsen Halden som har gjort denne investeringen mulig. Dette er et stort økonomisk løft for oss som menighet, og uten støtten hadde vi ikke fått det til, fortsetter Eidem.

– I Sparebankstiftelsen Halden anser vi byens kirker og menigheter for å være viktige kulturbærere i nærmiljøet. Mange personer legger ned en betydelig frivillig innsats hvert eneste år, og denne innsatsen har vi har mulighet til å støtte økonomisk. Det var derfor et enstemmig styre som sa ja til søknaden fra Halden Baptistmenighet, sier Kjell Hagen fra Sparebankstiftelsen Halden.

Orgelinnvielse betyr selvfølgelig også mye musikk, og denne søndagen var det Morten Olaussen som satt på orgelkrakken. Menigheten fikk blant annet høre Krist stod opp av døde av R. Forward og The Jerusalem Gate av Lani Smith.

 

Aktuelt

Gudstjeneste
søndag 27.05.2018
kl. 11:00
Søndagsskole
søndag 27.05.2018
kl. 11:00
Misjonsforening
mandag 28.05.2018
kl. 19:00
Bønnemøte
tirsdag 29.05.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 30.05.2018
kl. 08:00
Bapteens
fredag 01.06.2018
kl. 20:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Vi er på Facebook: