Lytt til dagens preken av pastor Atle Eidem her    Jesus viser oss hvem og hvordan Gud er. Luk 15,32 "Men nå må vi holde fest og være glade, for broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen!" 

Logg inn under "for medlemmer" for å få preken i PDF format til felleskapsgruppene.

Aktuelt

Sprell levende gudstjeneste
søndag 25.02.2018
kl. 08:00
Misjonsforening
mandag 26.02.2018
kl. 19:00
Bønnemøte
tirsdag 27.02.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 28.02.2018
kl. 08:00
Bønnemøte
tirsdag 06.03.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 07.03.2018
kl. 08:00
Felleskapsgruppe
onsdag 07.03.2018
kl. 19:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Sosiale medier