Hør dagens preken av pastor Atle Eidem her . Del 1 i prekenserien "Hvem er min neste? - elsk din nabo". Hva betyr det å elske sin neste? Blir det bare et religiøst uttrykk og nok et lovpåbud, eller hva betyr det i praksis? Oppsummeringen må bli at å elske sin neste, er å ville hans beste. En slik positiv tilnærming skaper ringer i vannet og forandrer mennesker, også deg selv! Jesus visste hva han sa, og det er like gjeldende i dag.

Aktuelt

Sprell levende gudstjeneste
søndag 25.02.2018
kl. 08:00
Misjonsforening
mandag 26.02.2018
kl. 19:00
Bønnemøte
tirsdag 27.02.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 28.02.2018
kl. 08:00
Bønnemøte
tirsdag 06.03.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 07.03.2018
kl. 08:00
Felleskapsgruppe
onsdag 07.03.2018
kl. 19:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Sosiale medier