Pastor Atle H. Eidem talte i dag over det vanskelige tema "Hva skjer når vi dør?". Hva sier bibelen og vår kristne tro om dette? En preken kan vel bare såvidt berøre dette temaet, og det finnes flere innfallsvinkler. Bibelen har begrenset informasjon om dette, men det vi vet gir all grunn til fortrøstning. Fokuset er likevel livet og seieren i og ved Kristus Jesus. Selv om livet kan by på mange utfordringer og problemer, så kan vi finne hvile hos vår Gud både i dette livet og i fortsettelsen. Hvilket håp vi har fått i gave!

Lytt til prekenen her 

Kornsjøteamet sang og spilte kjære og kjente sanger om Jesus.

 

Ett er i alle fall sikkert; livet hjemme hos Gud Fader blir i alle fall ikke kjedelig; ingen lange dager svevende på en sky med klimpring på harper slik verden forøvrig har en tendens til å framstille det.

Aktuelt

Bønnemøte
tirsdag 26.06.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 27.06.2018
kl. 08:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 04.07.2018
kl. 08:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Vi er på Facebook: