Trykk    for høre talen

Søndag 28. januar er det ikke gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet, men sammen med flere av byens menigheter markerer vi Bibeldagen 2018, med fellesgudstjeneste i Pinsekirken Salen. Stein Mydske fra Bibelselskapet er dagens taler. Søndagsskole og kirkekaffe.

Hør prekenen fra søndag 15 oktober. Trykk her  

Aktuelt

Bønnemøte
tirsdag 26.06.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 27.06.2018
kl. 08:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 04.07.2018
kl. 08:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Vi er på Facebook: