Trykk    for høre talen

Søndag 28. januar er det ikke gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet, men sammen med flere av byens menigheter markerer vi Bibeldagen 2018, med fellesgudstjeneste i Pinsekirken Salen. Stein Mydske fra Bibelselskapet er dagens taler. Søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 28. januar er det ikke gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet, men sammen med flere av byens menigheter markerer vi Bibeldagen 2018, med fellesgudstjeneste i Pinsekirken Salen. Stein Mydske fra Bibelselskapet er dagens taler. Søndagsskole og kirkekaffe.

Aktuelt

Sprell levende gudstjeneste
søndag 25.02.2018
kl. 08:00
Misjonsforening
mandag 26.02.2018
kl. 19:00
Bønnemøte
tirsdag 27.02.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 28.02.2018
kl. 08:00
Bønnemøte
tirsdag 06.03.2018
kl. 18:00
Felles bønnemøte på Salen
onsdag 07.03.2018
kl. 08:00
Felleskapsgruppe
onsdag 07.03.2018
kl. 19:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Sosiale medier