Aktuelt

Felles oppstart for bibelgruppene
onsdag 24.08.2016
kl. 19:00
Gudstjeneste med nattverd
søndag 28.08.2016
kl. 17:00
Bønnemøte
tirsdag 30.08.2016
kl. 18:00
Formiddagstreff
fredag 02.09.2016
kl. 11:00
Bapteens
fredag 02.09.2016
kl. 20:00
Høsttakkegudstjeneste
søndag 04.09.2016
kl. 11:00
Søndagsskole
søndag 04.09.2016
kl. 11:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Sosiale medier