Aktuelt

Bapteens
fredag 30.09.2016
kl. 20:00
Nattverdgudstjeneste
søndag 02.10.2016
kl. 11:00
Søndagsskole
søndag 02.10.2016
kl. 11:00
Bønnemøte
mandag 03.10.2016
kl. 18:00
Misjonsforening
mandag 03.10.2016
kl. 19:00
Felleskap/bibelgrupper
onsdag 05.10.2016
kl. 19:00
Formiddagstreff
fredag 07.10.2016
kl. 11:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Sosiale medier