Aktuelt

Gudstjeneste
søndag 30.04.2017
kl. 11:00
Misjonsforening
mandag 01.05.2017
kl. 19:00
Bønnemøte
tirsdag 02.05.2017
kl. 18:00
Formiddagstreff
fredag 05.05.2017
kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
søndag 07.05.2017
kl. 11:00
Bønnemøte
tirsdag 09.05.2017
kl. 18:00
Felleskapsgrupper kl 19.00 samles i hjemmene
onsdag 10.05.2017
kl. 19:00

For medlemmer

Innlogging for medlemmer i menigheten.

Her finner du skjemaer, prekener til bibelgruppene, lister o.l.

Sosiale medier